Rozwiązania

Raben

Jesteśmy jednym z liderów usług logistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej z dużą gęstością przedstawicielstw i punktów obsługi. Sytuacja rynkowa branży logistycznej wymaga od nas stałej kontroli kosztów działalności, m. in. kosztów drukowania. Optymalizację i kontrolę kosztów drukowania powierzyliśmy firmie Sietom, która w tym celu zastosowała swoje rozwiązania.

Użyty produkt z rodziny Sietom:

Nasi partnerzy