Zarządzanie komputerami

Fechmistrz – proaktywne zarządzanie komputerami

Usługa Fechmistrz poszerza swoje działanie o nowy obszar – proaktywne zarządzanie komputerami.

Jej najważniejszymi cechami są:

 1. Zgromadzone i wyświetlane w jednym miejscu informacje o działaniu wszystkich monitorowanych urządzeń.
 2. Czytelny sposób przedstawienia danych i informowania o występujących problemach.
 3. Mechanizmy pozwalające przewidywać wystąpienie usterki w oparciu o analizę danych (porównanie informacji z wielu innych urządzeń, gdzie taka sytuacja miała miejsce)
 4. Możliwość usuwanie problemów oraz automatyzacja rozwiązań od wielu dostawców sprzętu i w wielu systemach operacyjnych
 5. Generowanie/tworzenie szczegółowych raportów dotyczących m.in. :
 • stanu poszczególnych podzespołów komputerowych, sterowników i aktualizacji systemu operacyjnego
 • stopnia wykorzystywania (obciążenia) urządzeń i ich podzespołów,
 • stanu zabezpieczeń i systemu operacyjnego w urządzeniach

Zapewnia to zwiększenie komfortu pracowników w miejscu pracy a powiadomienia i raporty (oparte na przewidywaniu wystąpienia awarii) maksymalizują czas pracy sprzętu komputerowego bez przestojów.

Usługa Fechmistrz – proaktywne zarządzanie komputerami wykorzystuje rozwiązanie HP Proactive Insights.

Dostępne są 4 różne warianty usługi Fechmistrz, dopasowane dokładnie do oczekiwań klientów.

 

Więcej informacji, w tym także dane techniczne  na temat usługi Fechmistrz – proaktywne zarządzanie komputerami znajdziesz na dedykowanej  stronie internetowej:
zarzadzaniekomputerami.pl

 

Interesuje Cię to rozwiązanie?

 

 • Jesteśmy
 • Czekamy
 • Zapraszamy

Napisz, zadzwoń:

infolinia@sietom.pl

tel. 0 801 301 401

Nasi partnerzy