Sietom Inventory

Oferujemy nowoczesne, intuicyjne, proste w obsłudze narzędzie elektroniczne – SIETOM INVENTORY – dzięki któremu INWENTARYZACJĘ można przeprowadzić:

• sprawnie
• skutecznie
• szybko
• automatycznie
• efektywnie
• precyzyjnie
• bezpiecznie

Zastosowanie proponowanego przez nas rozwiązania umożliwi:

• pełną kontrolę oraz gromadzenie kompletnych i kompleksowych informacji o majątku firmy
• stwierdzenie różnic pomiędzy stanem rzeczywistym, a wynikającym z ewidencji księgowej
• dokładną analiza stanu posiadania
• dokonanie oceny bieżącej sytuacji firmy
• planowanie zakupów, zapasów, produkcji, strategii rozwoju

Koniec roku obrotowego to czas inwentaryzacji – procesu niezbędnego do:

• wiarygodnego sporządzania sprawozdania finansowego
• bezbłędnego, rocznego zamknięcia ksiąg rachunkowych

co gwarantuje SIETOM INVENTORY

 

Zapraszamy do obejrzenia strony internetowej z opisem usługi: latwainwentaryzacja.pl

Nasi partnerzy