Scroll Top
Zrzut ekranu 2023 01 18 o 12.10.03

Technologia RFID w codziennym systemie pracy przetwórstwa rybnego

Zgłosiło się do nas jedno z większych przetwórstw rybnych w Polsce. Jak  każde przedsiębiorstwo, także i to borykało się z wciąż wzrastającymi kosztami utrzymania produkcji przy jednoczesnym braku automatyzacji. W jaki sposób firmie Sietom udało się wprowadzić oszczędności na linię produkcyjną, która zajmuje się przetwarzaniem ryb? Odpowiedź jest prosta – zastosowanie dopasowanego systemu z technologią RFID.

Z CZYM SIĘ MIERZYMY:
brak systemu lub technologii do oznaczania towaru na linii produkcyjnej

Głównym problemem klienta był brak automatyzacji na liniach produkcyjnych. Firma szukała rozwiązania technologicznego, które pozwoli na automatyczną identyfikację produktu na linii produkcyjnej. W następnej kolejności pozwoliłoby to na przekazanie produktów na konkretną, określoną linię. Wraz z rozwojem firmy i wzrostem produkcji, ulepszenia w tym zakresie były nieuniknione.
Klient rozważał fizyczne rozbudowanie całej infrastruktury zakładu o 3 osobne linie produkcyjne. Umożliwiłoby to planowany rozwój przedsiębiorstwa, jednakże koszty rozbudowy o nowe urządzenia były dla firmy zbyt wysokie. W związku z powyższym przedsiębiorstwo przetwórstwa rybnego postanowiło skorzystać z rozwiązań firmy Sietom.

CZEGO POTRZEBUJEMY:
Ekonomicznego rozwiązania, które pozwoli na automatyczne przekierowania produktu na daną linię produkcyjną

Firma postanowiła, że postawi na zastosowanie automatyzacji z systemem RFID. Pozwoli to na pozostawienie tej samej linii produkcyjnej przy jednoczesnym rozwoju procesów wewnętrznych. Brak zakupu nowych linii i rozbudowy o kolejne urządzenia hal oszczędziły ogromne ilości pieniędzy. Dodatkowo brak inwestycji w 3 osobne linie produkcyjne umożliwi lepsze zagospodarowanie przestrzeni na terenie zakładu.  
Poza aspektem kosztów i przestrzeni należy pamiętać, że zakład przetwarzania ryb jest przemysłem spożywczym. W związku z tym, każde urządzenie i rozwiązanie technologiczne stosowane na terenie zakładu musi być zgodne z wymogami przetwórstw żwyności. 
Na pomoc przybył system RFID.

Technologia RFID w przetwórstwie ryb

JAK TO ROZWIĄZALIŚMY:
bramki z czytnikami RFID

Rozwiązanie problemu klienta nie było dla firmy Sietom dużym wyzwaniem. W pierwszej kolejności swoje zastosowanie znalazły bramki z czytnikami tagów RFID. Na czym polega technologia RFID i odczytywanie tagów RFID na linii produkcyjnej? Jest to nic innego jak system czytników RFID, czyli urządzeń odczytujących informacje z wykorzystaniem fal radiowych. Dzięki nim czytnik może zczytać informacje z umieszczonych na produktach znaczników, tak zwanych tagów RFID. Następnie dane zczytane z tagów RFID są przesyłane do systemu, gdzie uzyskujemy dostęp do wszystkich informacji o odczytach, a tym samym o produktach. 

Zastosowane bramki RFID zostały zamontowane i skalibrowane pod wymogi firmy. Bramki z technologią RFID pozwoliły na automatyczną identyfikację towarów na linii, co było pierwszym krokiem ku automatyzacji linii. 

Oczywiście, aby rozwiązanie tego typu działało, linie produkcyjne musiały zostać oznaczone za pomocą kodów – znaczników, czy inaczej tagów RFID. Zamocowanie tagów RFID na stałe musiało również zostać zaakceptowane przez dział techniczny i spełniać wymogi bezpieczeństwa podczas użytkowania.

Wyżej wymienione bramki z zastosowaniem systemu RFID mają za zadanie identyfikację produktów i poprzez zastosowanie technologii RFID automatyczne przekierowywanie ich na określoną linię produkcyjną. Całość rozwiązania możliwa była do zastosowania po wprowadzeniu odpowiednich danych do systemu klienta, przypisaniu kodów i integracji w technologii RFID. Cały dopasowany i zastosowany w zakładzie system RFID ma także możliwość rozszerzenia o kolejne funkcje w przyszłości. Dzięki temu, w razie kolejnych prób rozbudowania linii lub wprowadzania automatyzacji – firma nie będzie miała problemów z dołączeniem nowych rozwiązań do obecnej technologii RFID.

Zgodność rozwiązań technologii RFID i urządzeń z wymaganiami przetwórstw żywności

Ważnym aspektem, o którym nie możemy zapominać, jest fakt, iż cały zastosowany system RFID, czyli czytniki RFID w postaci bramek RFID i tagi RFID przeszły akceptację pod kątem wymagań na produkcji spożywczej. Jest to istotne z punktu prawnego, jak i ze względów higienicznych. W przypadku drugiego aspektu wymagany był montaż tagów RFID w taki sposób, aby zapewnił brak rozwijania się bakterii na miejscu mocowania taga. Wszelkie niuanse musiały przejść przez akceptację techniczną i zasad BHP, zanim technologia RFID zagościła na dobre w zakładzie przetwórstwa rybnego.
Aktualnie firma z powodzeniem stosuje zarówno zestawy bramek z systemem odczytu RFID, jak i tagi RFID w codziennej pracy linii produkcyjnej. Nie wyklucza również wykorzystania technologii RFID w przyszłości, przy planach rozszerzenia działalności i rozwoju firmy.

Preferencje prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje prywatności. Należy pamiętać, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na korzystanie z naszej witryny i oferowanych przez nas usług.