Scroll Top

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Sietom udziela gwarancji na wszystkie wykonywane usługi i wynosi ona 6 miesięcy lub 60 tysięcy wydrukowanych stron na drukarki laserowe oraz 3 miesiące na drukarki atramentowe i igłowe. W przypadku materiałów eksploatacyjnych jest to 12 miesięcy na jakość wydruków i techniczne funkcjonowanie

2. Wszystkie reklamacje sprzętu drukującego rozpatrywane są wyłącznie na podstawie aktualnej karty serwisowej wystawionej przez Sietom.

3. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadliwymi podzespołami lub niewłaściwie wykonaną usługą

4. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie przez Sietom w terminie ustalonym przez strony, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia produktu do naprawy

5. Również w przypadku reklamacji materiałów eksploatacyjnych Sietom udostępnia produkt zastępczy.

6. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient zostanie obciążony kosztami udostępnionych materiałów eksploatacyjnych.

7. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje :
– uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania drukarki lub produktu (niezgodnego z zasadami zawartymi w instrukcji obsługi), przechowywania, transportu i uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika,
– uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi,
– sprzętu z plombą zerwaną przez osoby nieupoważnione przez Sietom
– sprzętu ze zniszczonymi lub nieczytelnymi numerami seryjnymi i/lub plombami Sietom
– czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt
– awarii wynikających ze zużycia eksploatacyjnego takich elementów drukarki jak układ separacji papieru, rolki poboru papieru

8. Wszelkie wadliwe produkty lub części, które wymieniono, stają się własnością Sietom.

SIETOMLOGO BIALE

Preferencje prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje prywatności. Należy pamiętać, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na korzystanie z naszej witryny i oferowanych przez nas usług.