Oprogramowania

DocuWare

DocuWare

Docuware to nowoczesna platforma do elektronicznego obiegu dokumentów.
Pozwala na poprawę efektywności procesów, sprawną archiwizację, automatyzację i zadbanie o odpowiedni poziom ustrukturyzowania danych.
Elektroniczny obieg dokumentów (m.in. umów, korespondencji, faktur kosztowych) jest cały czas dostępny lokalnie lub w chmurze. Wszystkie potrzebne dane można szybko wyszukać w systemie.
Docuware pozwala zarządzać, przetwarzać i wykorzystywać informacje biznesowe – centralnie, szybko i skutecznie.
Kompleksowe możliwości i funkcjonalność rozwiązań służących do zarządzania dokumentami i przepływem pracy można zintegrować z dowolnym systemem informatycznym w celu cyfryzacji ręcznych lub papierowych procesów biznesowych w każdym dziale.
DocuWare daje możliwość zwiększenia produktywności firmy i ułatwienia codziennej pracy zespołom pracowników.

Nasi partnerzy