Obsługa

Nasze rozwiązania dla dokumentów

W każdym biznesie poruszamy się w świecie dokumentów, chociaż często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Staramy się świadomie zarządzać dokumentami układając je w odpowiednie procesy lub nadające im stosowne procedury.

W każdej jednak organizacji jakaś część dokumentów funkcjonuje w sposób nie do końca kontrolowany. Jest to często związane z tzw. czynnikiem ludzkim – istotnym czynnikiem każdej zorganizowanej pracy. Znajduje to potwierdzenie w danych statystycznych podawanych przez literaturę fachową.

Przytoczmy kilka z nich:

  • 80-90% firm i przedsiębiorstw nie zna całościowych kosztów druku
  • 30-40% pracowników niektórych firm pracuje poza tradycyjnym biurem
  • pracownik w USA poświęca 105 minut dziennie na lekturę służbowych e-maili
  • ponad 90% pracowników używa prywatnego sprzętu do zadań służbowych

Firma Sietom posiada własne produkty, które odpowiadają na zróżnicowane potrzeby klientów oraz rozwiązują problemy w zarządzaniu dokumentami drukowanymi oraz dokumentami cyfrowymi.

Nasi partnerzy