DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Regionalna Instytucja Finansująca – Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Nazwa Beneficjenta: SIETOM Sp. z o.o

Numer wniosku o dofinansowanie: WND-POIG.08.02.00-22-007/12

Projekt: Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B elementem zwiększenia efektywności i współpracy z partnerami biznesowymi.

Wartość Projektu: 639 177,00 zł

Procent dofinansowania Projektu:

• Inwestycje – 50%
• Doradztwo i usługi eksperckie – 50%
• Szkolenia specjalistyczne – 35%

Przyznana kwota dofinansowania: 313 828,50 zł

Okres realizacji Projektu: 04.2012 – 03.2014

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Nasi partnerzy