Audyt

garda

AUDYT – BADANIE ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI

Audyt Sietom polega na badaniu środowiska dokumentów drukowanych i cyfrowych funkcjonujących w danej organizacji.

 

Audyt Sietomu obejmuje wszystkie etapy funkcjonowania dokumentu:

  • Generowanie
  • Procesowanie
  • Archiwizowanie
  • Wyszukiwanie
  • Niszczenie

W każdym z etapów audyt dokonuje analizy pod kątem: struktury organizacyjnej danego podmiotu, użytkownika, urządzeń, oprogramowania, materiałów oraz usług

Facebook