Notice: Undefined index: activateCSS in /www/sietom_www/www/wp-content/plugins/nextcellent-gallery-nextgen-legacy/nggallery.php on line 546

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

APLIKACJI MOBILNEJ SIETOM QR

 

SIETOM Sp. z O. O. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Rakietowej 22, 80-248 Gdańsk („SIETOM”) dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników.

Korzystając z aplikacji mobilnej SIETOM QR  („Aplikacja”) akceptujesz zasady opisane w tym dokumencie.

 1. SIETOM przetwarza dane osobowe Użytkowników Aplikacji w celu realizacji zamówień składanych za pośrednictwem Aplikacji w systemie serwerowym INTERNETOWE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA („ICOK”) i zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014 poz. 1182 ze zmianami) i jest administratorem  tych danych („Administrator).
 2. Dane przechowywane są w bazie danych systemu ICOK na serwerze wewnętrznym Administratora zarządzanym przez Administratora przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (DZ. U. nr 100, poz. 1024 z 2004 r.) oraz pod warunkiem zawarcia stosownych umów powierzenia danych osobowych.
 3. Dane Użytkownika: nazwisko, imię, numer telefonu, adres email, nazwa firmy w imieniu której Użytkownik składa zamówienia przechowywane są w pamięci urządzania mobilnego oraz bazie danych systemu ICOK.
 4. Dane osobowe są zbierane i gromadzone wyłącznie w celu realizacji zamówień złożonych w systemie ICOK.
 5. Aplikacja realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób
  • Przez dobrowolnie wprowadzone dane o Użytkowniku.
  • Przez zapisywanie logów identyfikujących IP, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, czas wykonania operacji, rodzaj wykonanej operacji, rodzaj błędu.
 6. Aplikacja oraz ICOK nie zapisują w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw.     „ciasteczka”).
 7. Aplikacja ma za uprzednią zgodą Użytkownika dostęp do:
  • Sieci Internet do komunikacji z systemem ICOK za pomocą protokołu http,
  • Aparatu fotograficznego urządzenia, który wykorzystany jest przez Aplikację wyłącznie  do skanowania kodów QR CODE.
 8. Dane nie są udostępniane przez SIETOM żadnym podmiotom trzecim.
 9. SIETOM zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności przez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie www.sietom.pl lub w Aplikacji mobilnej.

Partnerzy

Facebook