O firmie

O firmie

Sietom sp.  z  o.o. – spółka  powstała w 1992 roku i do dziś funkcjonująca w tej samej formie prawnej.

Od początku  działalności swoją pozycję na rynku budowała w oparciu o partnerskie i rzetelne  kontakty z klientami. 25 lat prowadzenia  biznesu na zasadzie „małych kroków” dziś owocuje dużą grupą  klientów z wielu branż, odznaczających się różnymi  strukturami oraz –  co bardzo istotne – specyficznymi potrzebami.

Sietom sp.  z  o.o.  kompleksowo zajmuje się organizacją środowiska druku oraz zarządzaniem dokumentami (tzw. DMS- Document Managment System)

Sietom Sp.  z o.o.  ma 8 oddziałów terenowych w Polsce oraz 1 odział w Niemczech (Darmstadt). Zatrudnia 120 osób, obsługuje  4,5 tys. klientów, rocznie realizuje  70 tys. kontraktów i zleceń.

Nasi partnerzy