Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Sietom Sp. z o. o.

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”.

W związku z tym chcemy poinformować o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach na jakich będzie się to odbywało po 25 maja 2015 roku.

Ta informacja o przetwarzaniu danych osobowych ma zastosowanie do danych otrzymanych przez:

  • formularze elektroniczne
  • w ramach umów z klientami (dane kontaktowe)
  • w ramach działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych (np. w ramach spotkań lub wymiany korespondencji, w ramach konferencji, przetargów, negocjacji itp.)

Informacja nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych pracowników, kandydatów do pracy, danych powierzonych do przetwarzania w ramach umowy powierzenia.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: Polityka Prywatności

Dane kontaktowe w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:

Sietom Sp. z o.o. ul.Rakietowa 22 80-298 Gdańsk email:iodo@sietom.pl

Facebook